Uitbreiding KNSA-website

De KNSA-website is onlangs uitgebreid met meer informatie over zaken zoals “seksuele intimidatie”, “discriminatie” en “matchfixing. Onderwerpen waarmee ook schietsportverenigingen te maken kunnen krijgen. Deze teksten zijn te vinden in het nieuwe tabblad ‘Veilig Sportklimaat’ onder Kwaliteitszorg: https://www.knsa.nl/de-knsa/kwaliteitszorg/veilig-sportklimaat/. Voor meer uitgebreide informatie over deze onderwerpen, wordt op de website verder verwezen naar de website van NOC*NSF www.nocnsf.nl.

Bron: KNSA nieuwsbrief

SchietsportTOTAAL 2017 op andere locatie!

Het evenement SchietsportTOTAAL waar jaarlijks meerdere Nederlandse Kampioenschappen, cursussen en workshops door de KNSA worden georganiseerd, zal dit jaar worden gehouden op 1 en 2 juli 2017.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, vindt deze editie van SchietsportTOTAAL echter nu plaats op het Sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem. Een andere locatie dus, die beschikt over alle benodigde faciliteiten om de activiteiten van SchietsportTOTAAL te kunnen organiseren. Daar vinden wederom plaats de Nederlandse Kampioenschappen Luchtgeweer staand, Luchtpistool, 5-schots luchtpistool, Target Sprint en Moderne Vijfkamp, en worden verschillende cursussen en workshops aangeboden. In de aanloop naar dit evenement zal er meer informatie over SchietsportTOTAAL 2017 worden gepubliceerd.

Voor dit evenement zijn ieder jaar veel vrijwilligers nodig en naast de vaste groep vrijwilligers, blijft er altijd behoefte aan meer versterking. Hebt u interesse om vrijwilliger te zijn tijdens SchietsportTOTAAL 2017? Geef dit dan aan in een e-mailbericht via het e-mailadres: sportstimulering@knsa.nl.

Bron: KNSA nieuwsbrief

Leges wapenverloven verhoogd per 1 mei 2015

leges_KLEINAl een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg gevoerd. Voor het aanpassen van de leges is een wijziging in de Regeling wapens en munitie noodzakelijk geweest, die op 27 maart 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant; de Regeling is derhalve op 28 maart 2015 in werking getreden. Als gevolg van misverstanden in de uitvoering van de verhoging van de leges voor wapenverloven is door de Nationale Politie, in overleg met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, besloten de verhoging van de leges echter pas per 1 mei 2015 te laten ingaan. Voor diegenen die reeds eerder een verlof hebben aangevraagd, verlengd of bijschrijvingen hebben gedaan en aan wie de nieuwe tarieven in rekening zijn gebracht, geldt dat zij de meerkosten kunnen terugvorderen.

Continue reading

Opendag 5 september 2015

UopendagSVPH2015sept zoekt een doelgerichte hobby, dan is sportschieten misschien wel iets voor u? Op zaterdag 5 september van 12.00 uur tot 17.00 uur kunt u gratis kennismaken met de schietsport.
Onze vrijwilligers staan dan klaar om u in een ontspannende setting bekend te maken met deze tak van sport.

Wat verwachten wij van u als geïnteresseerde in schietsport:

  • Een goed humeur
  • Makkelijke kleding
  • Een geldig legitimatie bewijs.

Hoe verloopt uw bezoek aan onze vereniging?

Bij binnenkomst controleren wij de geldigheid van uw legitimatie bewijs, wij schrijven u in het bezoekersregister en vertellen u meer over Schietsportvereniging Prins Hendrik in Maassluis. Hierna gaat u onder begeleiding van een van onze trainers of ervaren sportschutters de baan op om zelf te ervaren wat schietsport is.
De minimum leeftijd voor een schietsportvereniging is 12 jaar, daarom dienen personen tussen de 12 en 17 jaar altijd vergezeld te zijn van een ouder of verzorger. SV Prins Hendrik is een gezellige vereniging met leden tussen de 14 en 70+ jaar, met een goede verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke leden. Wij hebben 14 schietbanen voor de disciplines, pistool, karabijn en geweer schieten.

Wij kijken uit naar uw bezoek op deze opendag!!

Erkenning voor los kruit vereist

loskruitHet Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben besloten dat met ingang van 1 januari 2015 een erkenning is vereist voor het voorhanden hebben van los kruit. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Eigenlijk bestond deze vergunningplicht al enige tijd, maar er werd in de Circulaire wapens en munitie (Cwm) voor diegenen die over een wapenverlof beschikten, een vrijstelling verleend. Die vrijstelling hoorde daarin echter niet thuis; in een circulaire kan immers geen vrijstelling worden verleend voor een wettelijk voorschrift (Wecg) en het bezit van los kruit valt niet onder de Wet wapens en munitie.

In concreto betekent dit voor sportschutters dat zij vanaf nu een afzonderlijke vergunning (een zogenaamde Erkenning Wecg) kunnen verkrijgen wanneer zij over los kruit beschikken. Dit is van toepassing op sportschutters die herladen (rookzwak buskruit) en op sportschutters die met historische wapens schieten waarbij los zwart buskruit wordt gebruikt.

Continue reading