Uitbreiding KNSA-website

De KNSA-website is onlangs uitgebreid met meer informatie over zaken zoals “seksuele intimidatie”, “discriminatie” en “matchfixing. Onderwerpen waarmee ook schietsportverenigingen te maken kunnen krijgen. Deze teksten zijn te vinden in het nieuwe tabblad ‘Veilig Sportklimaat’ onder Kwaliteitszorg: https://www.knsa.nl/de-knsa/kwaliteitszorg/veilig-sportklimaat/. Voor meer uitgebreide informatie over deze onderwerpen, wordt op de website verder verwezen naar de website van NOC*NSF www.nocnsf.nl.

Bron: KNSA nieuwsbrief

SchietsportTOTAAL 2017 op andere locatie!

Het evenement SchietsportTOTAAL waar jaarlijks meerdere Nederlandse Kampioenschappen, cursussen en workshops door de KNSA worden georganiseerd, zal dit jaar worden gehouden op 1 en 2 juli 2017.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, vindt deze editie van SchietsportTOTAAL echter nu plaats op het Sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem. Een andere locatie dus, die beschikt over alle benodigde faciliteiten om de activiteiten van SchietsportTOTAAL te kunnen organiseren. Daar vinden wederom plaats de Nederlandse Kampioenschappen Luchtgeweer staand, Luchtpistool, 5-schots luchtpistool, Target Sprint en Moderne Vijfkamp, en worden verschillende cursussen en workshops aangeboden. In de aanloop naar dit evenement zal er meer informatie over SchietsportTOTAAL 2017 worden gepubliceerd.

Voor dit evenement zijn ieder jaar veel vrijwilligers nodig en naast de vaste groep vrijwilligers, blijft er altijd behoefte aan meer versterking. Hebt u interesse om vrijwilliger te zijn tijdens SchietsportTOTAAL 2017? Geef dit dan aan in een e-mailbericht via het e-mailadres: sportstimulering@knsa.nl.

Bron: KNSA nieuwsbrief

‘Schietsport’ januari 2017 weer in de brievenbus

In 2016 en in 2015 is besloten slechts drie uitgaven van het bondstijdschrift Schietsport te laten drukken. In 2016 is de vierde uitgave, te weten die van oktober 2016 wel digitaal beschikbaar gesteld. Vanaf januari 2017 zal de Schietsport weer in drukvorm per post bezorgd worden. Teneinde de kosten te reduceren wordt de gedrukte Schietsport in aantal pagina’s van 56 teruggebracht naar 48; de digitale uitgave blijft wel 56 pagina’s. Uiteraard zullen de belangrijkste nieuwsberichten voor verenigingen en sportschutters in zowel de digitale als de gedrukte uitgave worden opgenomen. Voorts zal de digitale uitgave circa één week eerder beschikbaar zijn dan de uitgave die per post wordt bezorgd; daarmee worden verzendkosten bespaard. Het KNSA-bestuur heeft besloten voorlopig de Schietsport nog in drukvorm uit te brengen en per post te laten bezorgen. Gebleken is dat daaraan bij veel verenigingen en sportschutters een grote behoefte is.

Bron: KNSA nieuwsbrief

Nieuwe Cwm 2016 biedt schietsportbeoefening voordelen

wetDe KNSA heeft kans gezien het Ministerie van V&J ervan te overtuigen dat een aantal destijds opgelegde verscherpingen geen recht doen aan het streven naar meer veiligheid. Het Ministerie heeft op grond daarvan, besloten tegemoet te komen aan een aantal wensen van de KNSA op dat punt, vooral ten aanzien van het gebruik van verenigingswapens door nieuwe leden en het aanvragen van een verlof.

Op 14 juli 2016 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een gewijzigde Circulaire wapens en munitie 2016 gepubliceerd. Dat betekent dat die in werking treedt op 15 juli 2016. In deze Circulaire zijn vooral wijzigingen opgenomen, verband houdend met de certificering, het gebruik van vuurwapens bij schietsportverenigingen door introducés, aspiranten en in het eerste jaar lidmaatschap, en de aanvraag van een verlof.
Continue reading

Schietsport weekend 2016 samenwerkingsverband.

SVPH werkt mee met een samenwerkingsverband van 7 schietsport verenigingen in de Haagsche regio. Deze zeven deelnemende schietsport verenigingen uit Zuid-Holland organiseren in het weekend van 2, 3 en 4 september een uniek schietsportweekend.
Wedstrijd informatie: Op zeven locaties in Zuid Holland kunnen leden van de deelnemende schietsportverenigingen met maar liefst 15 verschillende wedstrijddisciplines kennis maken die de schietsport rijk is. Iedere (zelfs beginnende) schutter die aangesloten is bij één van die verenigingen is welkom. In het weekend zal noch het wedstrijdelement, noch de gezelligheid en de verzorging van de interne mens ontbreken. De schutters van alle deelnemende verenigingen zijn welkom om hun prestaties te tonen of te beproeven. In (soms ingekorte) wedstrijden wordt de essentie van de discipline snel duidelijk evenals de prestaties van de schutter. Op elk heel uur kan men zich aansluitend melden bij dezelfde of een andere vereniging voor een andere discipline en op deze wijze eventueel met alle geboden disciplines kennis maken. Prijzen zijn er natuurlijk voor de winnaar van een bepaalde discipline maar ook voor bijvoorbeeld de deelnemer die de meeste disciplines geschoten heeft of de meeste verenigingen heeft bezocht.

Disciplines waaraan men tijdens dit weekend kan deelnemen zijn:
· Kleiduiven
· Luchtgeweer drie houdingen 10 meter
· Luchtpistool 10 meter
· Klein kaliber geweer liggend 50 meter
· Klein kaliber geweer knielend 50 meter
· Klein kaliber geweer staand 50 meter
· Historisch Wapen 25 meter en 50 meter
· Field Target
· Service Pistol 25 meter
· Benchrest 50 meter
· Klein Kaliber Karabijn 12 meter
· Groot Kaliber Geweer 100 meter
· Meesterkaart Licht 25 meter
· Meesterkaart Zwaar 25 meter
· Vrij Pistool 50 meter

Klik hier voor meer informatie