Het Prins Hendrik bestuur

Het bestuur van S.V. Prins Hendrik bestaat nu uit 5 leden:

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jos Mijnders
Penningmeester: Bianca Oostdam

2e Secretaris:  Vacant
2e Penningmeester – Lieneke Vink

Commissaris Competitie: John Zeegers
Commissaris Gebouw: Henk Nicolaas

Bestuursvergaderingen binnen S.V. Prins Hendrik zijn openbaar voor de leden,
inspraak is belangrijk om betrokkenheid van de leden te vergroten.