Het Prins Hendrik bestuur

Het bestuur van S.V. Prins Hendrik bestaat nu uit 5 leden:

Voorzitter: Cees van Noord
2e Voorzitter: Wyb van der Linden
Secretaris: John Zeegers
Penningmeester: Ton de Jong

2e Secretaris: Paul Mosterd
2e Penningmeester – Vacant

Commissaris Competitie: John Zeegers
Commissaris Gebouw & facilitair: Wyb van der Linden

Facilitair: Wyb van der Linden
Bar: Ron van den Boogerd
Griffie: Enver Coric
Opleiding: Jeroen Daniels
Veiligheid: Paul Mosterd

Bestuursvergaderingen binnen S.V. Prins Hendrik zijn openbaar voor de leden,
inspraak is belangrijk om betrokkenheid van de leden te vergroten.