Lidmaatschap

Registratie en informatie
Bij binnenkomst worden de persoonsgegevens  van bezoekers of introducés geregistreerd.
U dient dus bij uw eerste een bezoek aan onze verenging een geldig legitimatie bewijs bij u te hebben! (Dat kan zijn een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart)
Veder ontvangt u een informatiefolder over onze vereniging, tijdens dit gesprek gaan we onder ander dieper in op de vraag waarom u zich wilt aanmelden als Aspirant bij onze vereniging. Verder krijgt u tijdens dit gesprek meer informatie over schietsportvereniging Prins Hendrik.

Aanmelden als “Aspirant” van schietsport vereniging Prins Hendrik
Aanmelden als  Aspirant vindt plaats door invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier en de daarbij behorende “Eigen Verklaring”.
Aanmelding als Aspirant dient te geschieden ná drie bezoeken aan de vereniging.
Bij het aanmeldingformulier Aspirant dient de Aspirant een recente pasfoto, inschrijfgeld te voldoen en een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in te leveren.

Verplichte Schietveiligheidstraining.
De Aspirant kan alleen als volwaardig lid van onze vereniging worden toegelaten nadat hij/zij aan alle voorwaarden heeft voldaan en nadat de (verplichte) schietveiligheidstraining is gevolgd en het examen van deze schietveiligheidstraining succesvol is afgesloten.
De schietveiligheidstraining duurt 9 (negen) avonden en van deze negen  avonden dient de Aspirant minimaal 7 avonden de training gevolgd te hebben om tot het examen van deze training toegelaten te worden.
De schietveiligheidstraining wordt gegeven door gediplomeerde schietsportinstructeurs en is verplicht voor iedere Aspirant die zich aanmeld bij onze vereniging. Deze schietveiligheidstrainingen worden (2x per jaar) gegeven indien hiervoor voldoende aanmeldingen zijn.

Schietveiligheidsregels
Instructies van de baancommandant dienen direct en onvoorwaardelijk te worden uitgevoerd.
“STOP STOP STOP” betekent DIRECT stoppen met schieten en ONMIDDELLIJK uitvoeren
van de voorgeschreven veiligheidshandelingen  en het wapen in een veilige richting neerleggen.
Per schietpunt mogen niet meer dan twee personen aanwezig zijn, te weten de schutter en een
eventuele begeleider/instructeur.

Belangrijke regels voor de leden van Prins Hendrik

  • Naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement.
  • Op tijd voldoen aan de financiële verplichtingen.
  • Tekenen van het presentie register bij binnenkomst van het clubgebouw.
  • Geen alcohol nuttigen vóór het schieten.
  • Instructies van de baancommandant stipt en onvoorwaardelijk opvolgen.
  • Op de schietbaan gehoorbeschermers dragen.
  • Rust, netheid en orde bewaren op de schietbaan.
  • Handelingen met wapens en/of munitie alleen in hiervoor bestemde ruimtes.