Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap bij SV Prins Hendrik wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december.
Beëindiging van het lidmaatschap dient door middel van schriftelijke of e-mail opzegging te gebeuren voor 1 november van het lopende kalenderjaar.
U dient de opzegging van uw lidmaatschap te richten aan:

Schietsportvereniging Prins Hendrik
Ter attentie van de secretaris
Sportlaan 12
3141 XN Maassluis

Mondelinge opzeggingen kunnen wij helaas niet accepteren.


Wetswijziging opzeggen lidmaatschap

Vanaf 1 december 2011 moeten verenigingen zorgen dat leden eenvoudig informatie over het opzeggen van het lidmaatschap kunnen vinden. Dit komt door een wetswijziging in de regels over het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen.

Het houdt concreet in dat vanaf 1 december informatie over opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging opvallend op de homepage van de website moet staan. Bijvoorbeeld door een blokje met link naar een achterliggende pagina met uitgebreide informatie over opzeggen. Als een vereniging ook een ledenblad heeft moet de informatie in elke uitgave op bladzijde 1, 2 of 3 van het blad staan.

Wetswijziging stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten »

De overige wijzigingen in de wetgeving gelden voor ondernemers die producten aan consumenten verkopen zoals abonnementen op tijdschriften, kranten, sportscholen, onderhoudscontracten en dergelijke. Deze wijzigingen gelden niet voor lidmaatschappen van verenigingen en de regels blijven zoals vermeld in artikel 35 en 36 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Alle wijzen van opzeggen blijven mogelijk en ook de duur van de verlenging wordt niet bijzonder beperkt, zodat stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap van een vereniging met een heel jaar mogelijk blijft.

Lees de volledige wetteksten in dit zegt de wet over verenigingen en stichtingen »

auteur: Verenigingen en Stichtingen

.