Vrijwilligersverzekering

VNGDe gemeente Maassluis heeft een verzekering afgesloten voor haar vrijwilligers bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Registratie of aanmelding van de vrijwilligers is hiervoor niet nodig! Eenmalige (project)activiteiten, zoals vrijwilligers die helpen bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht, zijn meeverzekerd. Net als maatschappelijke stagiair(e)s. Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Ze zijn toch meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering, vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving.
Wanneer valt u als vrijwilliger nu onder deze polis? Daarvoor heeft de VNG de volgende definitie opgesteld: Een vrijwilliger is degene, die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn: de vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie.

Lees meer: www.maassluis.nl