Harskamp

nieuws1Nadat op 1 juni van het vorig jaar het ISK Harskamp voor KNSA-schutters met onmiddellijke ingang is gesloten, zijn vele acties verricht teneinde het civiel gebruik weer mogelijk te maken. Cruciaal voor het wedergebruik van de Harskamp is de opstelling van Mallen Onveilig Gebied (MOG’n) die zijn goedgekeurd door het Ministerie van Defensie.

De KNSA heeft tezamen met haar Landelijke Technische Commissie Groot Kaliber Geweer een groot aantal MOG’n op basis van een veelheid aan wapens en munitie, berekend en ter beoordeling aan het Ministerie van Defensie aangeboden. Ofschoon het munitiebedrijf van het Ministerie enthousiast was over de wijze waarop de MOG’n zijn berekend, geven zij voor hen te weinig zekerheid. Het Ministerie van Defensie vindt de berekening die is toegepast, onvoldoende garantie geven.

Inmiddels is daarom besloten het rekenprogramma dat het Ministerie van Defensie en ook andere NAVO-landen gebruiken voor het berekenen van de MOG’n, toe te passen. Een versie van dit rekenprogramma wordt door de autoriteiten in de Verenigde Staten in eerste aanleg als evaluatieversie aan de KNSA verstrekt. Met behulp daarvan zullen nieuwe concept MOG’n worden opgesteld en ter goedkeuring worden aangeboden.

Zoals eerder vermeld, is de berekening en de opstelling van deze MOG’n tijdrovend en complex en inmiddels ook kostbaar. De KNSA, en in het bijzonder de LTC Groot Kaliber Geweer, blijft voortvarend in de werkzaamheden die nodig zijn om het ISK Harskamp weer open te stellen.

De KNSA gaat er nog steeds vanuit dat aan de eisen van het Ministerie van Defensie kan worden voldaan en de Harskamp op termijn weer voor KNSA-schutters beschikbaar zal zijn. Het is onzeker binnen welke termijn die openstelling weer zal worden verwacht; zeker is wel dat in eerste aanleg het gebruik van de Harskamp uitsluitend mogelijk is bij gebruikmaking van fabriekspatronen. Pas later moeten de mogelijkheden voor het gebruik van herladen munitie met het Ministerie van Defensie worden besproken.

 

Bron: website KNSA

This entry was posted in Niet gecategoriseerd. Bookmark the permalink.