Buiten-schietbanen moeten schoten registreren

registratieAl eerder maakten wij melding van het Activiteitenbesluit dat per 1 januari 2016 ook geldt voor buiten-schietbanen. Eén van de veranderingen hierdoor is dat er een verplichting is om een logboek bij te houden van het gebruik van de schietbaan. In de Activiteitenregeling in artikel 3.11, 3.118.a staat het nog duidelijker, namelijk dat dagelijks het aantal schoten per wapentype, per baan, avond- of nachtperiode moet worden geregistreerd door de drijver van de inrichting; dat is vrij vertaald de exploitant van de schietbaan.

Die gegevens moeten ieder moment getoond kunnen worden aan het Bevoegd Gezag (de Gemeente of namens gemeente: de Omgevingsdienst) en vijf (5) jaar worden bewaard. Schietsportverenigingen die buiten-schietbanen exploiteren moeten dit niet vergeten!

BRON: KNSA nieuwsbrief