De KNSA erkent de disciplines Benchrest van DBRSA

benchrestIn de Circulaire wapens en munitie is bepaald dat uitsluitend verlof wordt verleend voor vuurwapens die zijn toegelaten in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline. Een verzoek tot erkenning van een discipline dient bij het KNSA-bestuur te worden ingediend en in de loop der jaren zijn een aantal niet door de KNSA maar door andere organisaties gereglementeerde disciplines, door de KNSA erkend als zijnde “schietsportdiscipline”. Inmiddels is daar in januari 2014 weer een discipline aan toegevoegd door het Algemeen Bestuur, namelijk:

– De Benchrest-disciplines, zoals gereglementeerd door de Dutch Benchrest Shooters Association (DBRSA), erkend als schietsportdiscipline.

Het verschil met de door de KNSA gereglementeerd disciplines (opgenomen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement) worden de door de KNSA erkende disciplines gereglementeerd door de desbetreffende organisaties, in dit geval door de DBRSA. Meer informatie over alle door de KNSA erkende disciplines is terug te vinden op de KNSA-website, onder het tabblad LEDENINFORMATIE > Wedstrijden > Wedstrijdstructuur > Disciplines.

Als gevolg van deze nieuwe erkenning door de KNSA, is ook artikel 1.9 van het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel I (Algemene Bepalingen) gewijzigd, alsmede diverse bepalingen inzake het Benchrestschieten uit deel III (KKG) en deel IV (GKG).

 

BRON:KNSA nieuwsbrief