Uitspraak Raad van State

raadvanstateOp 20 november 2013 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in een zaak tussen een niet bij de KNSA aangesloten vereniging en de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie. Het bestuur van de KNSA is van oordeel dat de KNSA in deze zaak in beginsel geen partij is. Geïnteresseerden in deze uitspraak kunnen die terugvinden op de website van de Raad van State onder zaaknummer 201207897/1.

De uitspraak komt erop neer dat het door de minister vastgestelde verplichte KNSA-lidmaatschap onvoldoende wettelijke grondslag heeft. Het is dan ook aan de minister om in deze kwestie duidelijkheid te verschaffen. In hoeverre aan deze uitspraak gevolgen zijn verbonden voor de KNSA (de aangesloten verenigingen en de sportschutters) is op dit moment onduidelijk. Pas wanneer die duidelijkheid er wel is, zal de KNSA daarover publiceren.

De Wet wapens en munitie en de daaruit voortvloeiende regelingen en voorschriften zijn ongewijzigd. Dat geldt ook voor de afspraken die de KNSA met de Minister van Veiligheid & Justitie heeft gemaakt omtrent de schietsportbeoefening met vuurwapens in Nederland en de rol die de KNSA daarin vervult.

BRON:KNSA nieuws