ISSF regelement

cwm2013Door de International Shooting Sport Federation (ISSF) is per 1 januari 2013 een groot aantal wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn ingrijpend. Zo zijn er wijzigingen ten aanzien van de te houden finales, de scoreverwerking, de kleding, enzovoorts.
Het KNSA-bestuur vindt deze wijzigingen zo ingrijpend dat die niet per 1 januari 2013 voor KNSA-wedstrijden gevolgd kunnen worden. Het zou bovendien betekenen dat deze lopende een wedstrijdseizoen (1 oktober 2012 tot 1 oktober 2013) van kracht zouden zijn en dat is niet gewenst. In overleg met de Landelijke Technische Commissies is daarom besloten de wijzigingen in ieder geval niet eerder dan per 1 oktober 2013, bij de aanvang van een nieuw wedstrijdseizoen, in werking te laten treden.
In verband daarmee is een nieuw artikel in het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I (Algemene Bepalingen) te weten artikel 1.10 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Daar waar in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement wordt verwezen naar de ISSF-reglementen, zijn de daarin opgenomen nieuwe c.q. gewijzigde bepalingen die per 1 januari 2013 van kracht zijn geworden, niet van toepassing. Dit artikel vervalt op 1 oktober 2013.”
Het KNSA-bestuur zal in overleg met de Landelijke Technische Commissies, in de komende maanden zich een goed beeld vormen van het totaalaantal wijzigingen dat de ISSF heeft doorgevoerd en op welke wijze die per 1 oktober 2013 binnen de KNSA-reglementen kunnen worden geïmplementeerd.

Daarover volgen nog publicaties.

BRON: KNSA nieuwsbrief