KNSA reageert in SBS-programma “Undercover”

6logotjeHet SBS6-televisieprogramma “Undercover in Nederland” zal zondag 9 november aanstaande een uitzending wijden aan de schietsportverenigingen in Nederland.

Het televisieprogramma heeft in de voorbije maanden met een verborgen camera en de vermomde presentator Alberto Stegeman, schietsportverenigingen bezocht. Bij drie (3) verenigingen zijn ernstige onregelmatigheden aangetroffen. Het gaat dan om het gebruik van alcohol vóór het schieten, geen of onvoldoende controle op identiteitsbewijzen bij introducés, het gebruik van kalibers door introducés die niet zijn toegestaan, onvoldoende controle op het terugkomen van niet gebruikte munitie door introducés en een te eenvoudig toegankelijke kluis met verenigingswapens.

Het bestuur van de KNSA is zeer teleurgesteld in deze gang van zaken bij de verenigingen waar die constateringen zijn gedaan. Al enige tijd werkt de KNSA tezamen met de 750 bij haar aangesloten verenigingen aan een kwaliteitsverbetering en aan het verminderen van de veiligheidsrisico’s. Een traject dat nog gaande is en dat op 1 januari 2015 moet zijn afgerond, wanneer alle verenigingen waar gebruik gemaakt wordt van vuurwapens, moeten zijn gecertificeerd.

De KNSA heeft bij monde van haar directeur Duisterhof, aan de redactie van het televisieprogramma “Undercover” deze teleurstelling uitgesproken en maatregelen tegen de genoemde verenigingen aangekondigd. Het kan niet zo zijn, aldus de KNSA-directeur, dat een handjevol schietsportverenigingen die het niet zo serieus neemt met de wetten en regels, de andere, en let wel, het merendeel van de goedwillende schietsportverenigingen dupeert.

Het KNSA-bestuur zal bij die verenigingen waar deze misstanden zijn geconstateerd, hoor en wederhoor toepassen en in het uiterste geval kan dat leiden tot intrekken van het certificaat dan wel het niet verlenen van het certificaat. Dat zal ertoe leiden dat het gebruik van vuurwapens in het verband van die vereniging(en) zal stoppen.

 

BRON: KNSA nieuwsbrief