Nieuwe schietsportdiscipline Service Pistol

MilitairpistoolschijfOp voorstel van de Landelijke Technische Commissie Pistool heeft het Algemeen Bestuur besloten om per 1 oktober 2014 een nieuwe discipline Service Pistol in te voeren. Deze discipline is de afgelopen tijd actief bij veel verenigingen beoefend, bij wijze van proef. De belangstelling voor deze discipline is groot en de resultaten van deze proef zijn positief. De discipline is een Engelse variant van de inmiddels al lange tijd bestaande en ook zeer populaire Nederlandse discipline Militair Pistool. De belangrijkste verschillen met de discipline Militair Pistool zijn dat de schutter bij Service Pistol slechts twee (in plaats van drie) schijven gebruikt en alleen in staande houding de series verschiet. Er wordt geschoten in vier series van zes schoten die meteen achter elkaar volgen. Een ander belangrijk verschil is voorts dat de discipline Service Pistol zowel in een groot- als in een kleinkaliber-variant wordt beoefend. Voor de discipline met grote kalibers wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande Militair-Pistoolschijf en voor de kleinkaliber-variant wordt gebruik gemaakt van dezelfde Militair-Pistoolschijf maar dan verkleind tot 60% van de originele Militair-Pistoolschijf. Het voordeel van ook een kleinkaliber-variant in deze discipline is dat ook beginnende schutters die in het kader van de fasering, in de eerste tijd van hun lidmaatschap uitsluitend kleinkaliberpistool mogen gebruiken, ook deze discipline kunnen beoefenen. Dat was bij de traditionele Militair-Pistooldiscipline pas veel later mogelijk.

BRON: KNSA nieuwsbrief