Strengere controle op introducéregeling schietverenigingen

contoleDe nationale politie en de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) gaan strenger controleren op schietverenigingen die hun banen openstellen voor bijvoorbeeld vrijgezellenfeestjes of studentenverenigingen. Deze verenigingen maken vaak misbruik van de introducéregeling door groepen tegen betaling te laten schieten. Zo wordt op illegale wijze een schietcentrum geëxploiteerd. Ook kunnen veiligheidsrisico’s ontstaan als deze verenigingen te weinig getrainde begeleiders in dienst hebben.

Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een reactie op het onderzoeksrapport ‘Met scherp schieten: een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico’s met betrekking tot de schietsport’ dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De onderzoekers keken onder andere naar de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan commerciële belangen binnen de schietsport, de opslag en vervoer van legale wapens en munitie en het laten schieten zonder verlof. Het onderzoek – uitgevoerd door Bureau Beke in opdracht van het WODC – is gedaan op advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het schietdrama in Alphen aan den Rijn.

Uit het onderzoek blijkt dat zowel schutters als exploitanten binnen de schietsport zich bewust zijn van het belang van veiligheid. Hoewel aan de schietsport risico’s zijn verbonden, is het aantal incidenten met legale vuurwapens laag (circa 5 procent van alle vuurwapenincidenten). Volgens de onderzoekers is de bestaande wet- en regelgeving toereikend. Wel kunnen veiligheidsrisico’s verder worden teruggebracht door extra handhavingmaatregelen en beter toezicht. Zo pleiten de onderzoekers onder andere voor kwaliteitseisen voor wapenkluizen en een landelijke registratie voor introducés.

Naar aanleiding van het rapport neemt de minister samen met de KNSA en de nationale politie een aantal maatregelen om de veiligheidsrisico’s in de schietsport verder te reduceren. Zo wordt er bij de controles van schietverenigingen strikter gelet op eventueel misbruik van de introducé-regeling. Verder onderzoeken de nationale politie en de KNSA hoe een landelijk registratiesysteem voor introducés en recreanten gerealiseerd kan worden. Ook gaat de politie bij thuiscontroles meer aandacht besteden aan de opslagplaats voor wapens en munitie.

 

BRON: Rijksoverhied.nl